Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gränshastighet för standardiserade vittnesplåtar - 1,1 g FSP mot 0,5 och 1,0 mm aluminiumplåt.

Gränshastighet för standardiserade vittnesplåtar - 1,1 g FSP mot 0,5 och 1,0 mm aluminiumplåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Patrik Appelgren
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-05
Rapportnummer: (FOI-R--3884--SE)
Nyckelord Gränshastighet, v50, vittnesplåt, aluminium, FSP
Keywords Limit velocity, v50, witness plate, aluminium, FSP
Sammanfattning Gränshastigheten är den hastigheten då det är 50% sannolikhet för genomslag. Bestämning av en gränshastighet hos olika skyddsmaterial görs i allmänhet enligt en av flera militära provningsstandarder. Det finns flera olika definitioner av genomslag men de militära provningsstandarderna använder Protection-kriteriet och av det följer v50BL(P) - v50 Ballistic Limit (Protection). Genomslag enligt v50BL(P) bestäms av tillståndet hos en vittnesplåt placerad bakom det provade objektet, oftast en tunn aluminiumplåt. Utfallet av försöket - fullständig eller partiell penetration av skyddsmaterialet som provas - avgörs av huruvida vittnesplåten har hål eller sprickor som är så stora att ljus kan tränga igenom. I denna försöksserie har gränshastigheten för att sådana sprickor uppstår i två typer av aluminiumplåt vid beskjutning med 1,1 g splittersimulatorer (FSP) bestämts. För en 0,5 mm aluminiumplåt 2024-T4 är gränshastigheten 78 m/s och för en 1,0 mm aluminiumplåt EN-AW1050A (SS4007) är gränshastigheten 99 m/s.
Abstract The ballistic limit velocity is the velocity when there is 50% probability of complete penetration. Determination of the ballistic limit velocity in different materials is performed according to one of several military test standards. There are several definitions of ballistic limit velocity but the military test standards use the Protection criteria, from which follows v50BL(P) - v50 Ballistic Limit (Protection). The perforation according to v50BL(P) is determined by the condition of a witness plate, usually a thin aluminium plate, placed behind the object to be tested. A complete or partial penetration of the object depends on whether the witness plate has cracks or holes that allow light to pass through it or not. The limit velocity is the velocity at which there is a 50% probability of complete penetration. This experimental series has determined the limit velocity for this type of cracks to appear in two types of aluminium plates when hit by 1.1 g fragment simulating projectiles (FSP). For a 0.5 mm aluminium plate 2024-T4 the limit velocity is 78 m/s and for a 1.0 mm aluminium plate EN-AW 1050A (SS4007) the limit velocity is 99 m/s.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182