Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Security, Stabilisation and State Formation in Somalia: Challenges for Implementing the Somali Compact.

Security, Stabilisation and State Formation in Somalia: Challenges for Implementing the Somali Compact. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Emma Skeppström, Per Nordlund
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--3899--SE)
Nyckelord Somalia, Somali Compact, al-Shabaab, fredsbyggande, statsbyggande, New Deal, Afrika, afrikansk säkerhet, Afrikas horn
Keywords Somalia, Somali Compact, al-Shabaab, Peacebuilding, Statebuilding, New Deal, Africa, African security, Horn of Africa
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att analysera de säkerhetspolitiska utmaningarna som Somalia står inför. Detta görs genom att utgå från the Somali Compact, som identifierar ett antal mål för fredsbyggnad och statsbyggnad inom områdena politik, säkerhet, rättvisa, ekonomi samt intäkter och service. Rapporten fokuserar på politik och säkerhet. Somalias regering är inte närvarande i hela landet. Detta komplicerar statsbyggnadsprocessen. Skapandet av ett federalt system har inte varit inkluderande, och det finns en risk att den statsformering som nu sker leder till ytterligare våld och konflikt. Dessutom är det för tidigt att utesluta andra modeller än federalism som grund för den somaliska staten eftersom befolkningen endast haft begränsad möjlighet att säga sitt i denna fråga. Det är fortfarande AU:s insats AMISOM som står för säkerhet i landet. För närvarande genomförs en offensiv i ett försök att förbättra säkerhetsläget. Al-Shabaab har förlorat kontrollen över viktiga områden men är långt ifrån besegrat. Det sker först om det finns verkliga möjligheter för stabilitet, säkerhet och politisk representation. Det är också viktigt att inte glömma bort andra orsaker till konflikt i landet. Vad gäller den somaliska armén så består den fortsatt av olika klanmiliser. Flera försök görs att öka arméns kapacitet men det finns en risk att detta förstärker de splittringar som finns i och med att en klan är överrepresenterad bland de soldater som utbildas. Sammantaget har hittills lite gjorts vad gäller implementeringen av Somali Compact och det ter sig högst oklart om det verkligen finns förutsättningar för implementering.
Abstract The main purpose of this study is to analyse the political and security challenges facing Somalia. It examines the Somali Compact, which identifies certain peacebuilding and statebuilding goals to be achieved in the coming years. The report focuses on Somalia's Peacebuilding and Statebuilding Goals (PSGs) 1 and 2, "Inclusive Politics and Security", in the Somali Compact. The Federal Government of Somalia (FGS) is not present throughout the country or representative of the entire population. This complicates the state formation process. Paradoxically, PSG 1, Inclusive Politics, has not thus far been an inclusive process and there is a risk that the state formation process could lead to further violence. In addition, it is premature to conclude that federalism is the only way forward as Somalis have not yet had an opportunity to voice their opinions on state formation. As for PSG 2, Security, the African Union Mission in Somalia (AMISOM) continues to be the main provider of security. The ongoing offensive is an attempt to improve the security situation. Al-Shabaab is losing territory but has by no means been defeated. This will only happen when there are genuine options for stability, security and political representation. There are also other underlying drivers of insecurity that should not be forgotten. The Somali National Army is more reminiscent of a collection of clan militias than a unitary national armed force. There have been several attempts to enhance its capability but the training currently taking place risks reinforcing divisions because one clan is over-represented. All in all, little progress has been made with implementing the Somali Compact and it remains highly questionable whether the conditions exist to truly implement it.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182