Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lasersensorkoncept för UAV. En marknadsgenomgång av befintliga och framtida koncept.

Lasersensorkoncept för UAV. En marknadsgenomgång av befintliga och framtida koncept. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Markus Henriksson, Elias Amselem, Håkan Larsson
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--3904--SE)
Nyckelord 3D, Ladar, Lasersensorer, UAV
Keywords 3D imaging, Ladar, Laser sensors, UAV
Sammanfattning Två teknikområden som utvecklats kraftigt under senare år är obemannade luftfarkoster (UAV, "Unmanned Aerial Vehicle") och lasersensorer för 3D-avbildning (ladar, "Laser detection and ranging"). Det faller sig ganska naturligt att kombinera dem med en UAV som sensorplattform för en ladar. Den här rapporten innehåller en genomgång av olika ladarprinciper som skulle kunna användas för luft-till-marktillämpningar. Två lovande koncept har identifierats. En UAV av samma storleksklass som Örnen skulle kunna utrustas med en ladar för storskalig spaning, underrättelseinhämtning och kartering. Här finns två möjliga sensortyper, antingen en nerskalning av de skannande ladarsystem som idag används för kartering från bemannade plattformar, eller ett system som bygger på fotonräknande matrisdetektorer, en teknik som idag används av USA för till exempel kartering av Afghanistan från större plattformar. Det andra lovande konceptet är att på en multirotor-UAV montera en roterande laserskanner med flera laserlinjer. Dessa sensorer har räckvidder på 20-100 m och kan ge en snabb lägesbild eller dokumentera en situation. För avbildning begränsas upplösningen i sidled av att fokallängden på optiken är begränsad på en UAV, samtidigt som matrisdetektorer för 3D har stora pixlar. I några fall kan det därför för hotidentifiering vara mer intressant med aktiv laserbelyst avbildning i 2D, där pixlarna kan göras mindre och igenkänning därför kan vara lättare.
Abstract Two areas of technology that have seen rapid developments during the last years are unmanned aerial vehicles (UAV) and laser sensors for 3D imaging or ladar (laser detection and ranging). It is natural to combine these technologies by using an UAV as a sensor platform for a ladar. This report contains an overview of different ladar technologies that could be used in air-to-ground applications. Two promising concepts have been identified. An UAV of size similar to AAI Shadow 200, designated "Örnen" in Sweden, could be equipped with a ladar system for large scale reconnaissance, information gathering and mapping. Two possible sensor types are a downscaled version of the scanning ladar systems used for mapping from manned platforms today, or the use of systems based on photon counting array detectors, a technology already in use by the US military e.g. for mapping of Afghanistan from larger platforms. The second promising concept is to mount a rotating multiline scanning ladar on a multi-rotor UAV. These sensors have ranges of 20-100 m and could provide a rapid situational awareness or record an incident. For imaging the lateral resolution is limited by the limited focal length of collection optics that is possible on an UAV and the large pixels on 3D sensor arrays. In some cases threat identification may thus be better served by 2D laser illuminated active imaging, where sensor pixels can be smaller and identification thus easier.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182