Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TNT/Aluminium Afterburning in Air Blasts.

TNT/Aluminium Afterburning in Air Blasts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekaterina Fedina
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-18
Rapportnummer: (FOI-R--3913--SE)
Nyckelord tvåfasflöde, efterförbränning, aluminium förbränning
Keywords Two-phase flow, afterburning, aluminium combustion
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar resultaten av arbetet inom modellering av tvåfas efterförbränning av TNT och aluminiumpartiklar i luft, som har utförts under en treårs period inom ramen för Prestandadelen av projektet Energetiska System. Det främsta målet med denna forskning har varit att möjligöra numeriska simuleringar av efterförbränning och därmed har en matematisk modell för tvåfas efterförbränning utvecklats och implementerats. Modellen är menad att användas för utvärdering av prestanda hos ett explosivt ämne med avseende på efterförbränning. Därför innehåller modellen växelverkan mellan gas och partikelfaserna i termer av massa, kraft och energiutbyte, kollisioner mellan partiklarna samt en modell för aluminiumförbränning. I rapporten redovisas också uppsättningen och resultaten av ett försökskampang som gjordes för att validera modellen samt simuleringsresultat, analys och jämförelser mellan experiment och simulering.
Abstract This report summarises the work that has been done over a three year period on the theory and modelling of two{phase afterburning of TNT detonation products and aluminium particles in air. The main goal of this research is to facilitate the numerical simulations of afterburning and for this, a mathematical model for two{phase for afterburning of detonation product gases and aluminium particles in ambient air is presented. The objective of this model is to evaluate the performance of high explosives, focusing on afterburning. The model incorporates interaction between phases in terms of mass, momentum and heat exchange, particle{particle collision model is included along with a model for aluminium combustion. The report also accounts for the experimental campaign that was conducted in order to provide data for validation of this model along with simulation results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182