Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Artificiell Intelligens - teknisk prognos.

Artificiell Intelligens - teknisk prognos. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linus Gisslén
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-24
Rapportnummer: (FOI-R--3919--SE)
Nyckelord teknisk prognos, artificiell intelligens, självlärande maskiner, mönsterigenkänning, bildigenkänning, intelligenta system, autonoma farkoster, big data, cybernetik, robotik, svärmintelligens
Keywords technology foresight, artificial intelligence, self-learning machines, pattern recognition, image recognition, intelligent systems, autonomous vehicles, big data, cybernetics, robotics, swarm intelligence
Sammanfattning Syftet med denna tekniska prognos är att beskriva aktuella och viktiga områden inom artificiell intelligens (AI) och göra en prognos om deras utveckling i framtiden.
Abstract The purpose with this technology foresight is to describe currently important areas within artificial intelligence (AI) and to do a foresight about their development in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182