Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning SWERISK 1.0

Användarhandledning SWERISK 1.0 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sara Leonardsson, Staffan Harling, Gustav Tolt
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-14
Rapportnummer: (FOI-R--3924--SE)
Nyckelord SWERISK, riskberäkning, riskavstånd
Keywords SWERISK, risk calculation, risk distance
Sammanfattning Denna användarhandledning beskriver hur datorprogrammet SWERISK version 1.1.0 fungerar och hur man använder det. Bilder och exempelfigurer visas för att användaren lättare skall kunna förstå hur man använder programmet. SWERISK är ett program som uppskattar risken för att en människa ska träffas och skadas av splitter från en detonerande stridsdel. Riskavstånden beräknas för en stående civil person utan skydd. Användaren väljer en stridsdel och placerar den på godtycklig höjd, attityd och med en valfri hastighet. Resultat presenteras antingen i en 2D-vy eller på en inladdad karta. Programmet kan även ta hänsyn till terrängens inverkan genom att läsa in höjddata och det finns möjlighet att lägga till en avskärmning. Exempelresultat och tillvägagångssätt beskrivs i denna rapport.
Abstract This user manual describes how to use the computer program SWERISK version 1.1.0. Example results and figures are shown to easier understand how to use the program. SWERISK is a computer program for calculating the probability of a human being hit and injured by fragments from a detonating warhead. Risk distances are calculated for a standing civilian without protection. The user selects a warhead and places it at any height, attitude and velocity. Results are presented either in a 2D view or on a loaded map. There is also an opportunity to take into account the effects of the terrain through loading elevation data. Elevation data can also be complemented with customized barriers around the warhead. Example of results and methods are described in these report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182