Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Riskkriterier kopplat till lös utrustning inuti fordon utsatt för minsprängning.

Riskkriterier kopplat till lös utrustning inuti fordon utsatt för minsprängning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--3933--SE)
Nyckelord Skadekriterium, trubbigt våld, penetrerande våld, mintest
Keywords injury criteria, blunt impact, penetration, mine test
Sammanfattning Vid test av fordons minskydd är ett av kraven att sekundärsplitter eller föremål i personalutrymmet inte ska lossna och riskera träffa någon individ i vagnen och orsaka skada. För att bestämma huruvida ett föremål är potentiellt skadligt behövs ett skadekriterium som är tillämpligt vid försöksuppställningen för ett mintest. Denna rapport sammanställer i litteraturen funna data på energikriterier för skada på människan från penetrerande och trubbigt våld. Med en tolerans för skador under AIS 2 föreslås en tröskelenergi på 5 J/cm2 för hudpenetration som kriterium för objekt med risk för penetration. För trubbiga objekt föreslås ett energigränsvärde på 20 J motsvarande låg risk för skallfraktur.
Abstract During qualifying tests of vehicle mine protection, one of the requirements is that there shall be no indication of potentially injurious secondary fragments including loose equipment inside the occupant compartment. In order to decide whether an object is harmful or not, injury criteria are needed that are applicable for the parameters recorded during a mine test. This report compiles data found in the literature on energy criteria for injury from both penetrating fragments and blunt objects. Using a tolerance level of AIS 2 as guideline the recommended criteria are a skin penetration criteria of 5 J/cm2 for small objects and for larger objects an energy criteria of 20 J corresponding a low risk of skull fracture.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182