Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av raketmotorprestanda.

Beräkning av raketmotorprestanda. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sten Andreasson, Niklas Wingborg
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--3934--SE)
Nyckelord specifik impuls, beräkning, innerballistik
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att jämföra CEA1, RPA2och SPP3, tre datorprogram som kan användas för beräkning av prestanda hos raketmotorer, samt att verifiera resultaten med data från några verkliga raketmotorer. Rapporten ger även en översiktlig beskrivning av respektive program. Vid beräkning av ideal specifik impuls i vakuum uppvisar de tre programmen sinsemellan mycket god överenstämmelse. RPA och SPP kan dessutom beräkna levererad specifik impuls genom att korrigera ideal specifik impuls mha. beräknade förlustfaktorer. SPP har, till skillnad mot CEA och RPA, förmågan att modellera nästan godtyckliga laddningar i tre dimensioner, beräkna förbränningen samt utvecklingen av tryck och dragkraft över tiden. Modellering av hela den utökade funktionaliteten i SPP innebär dock en betydligt större arbetsinsats än vad som krävs för de andra två programmen. För en liten raketmotor överskattar RPA och SPP levererad specifik impuls med ca 4 %. För en stor raketmotor underskattar RPA levererad specifik impuls med 0.6 %. Anledningen till den stora skillnaden för den lilla motorn beror troligen på att programmen inte är anpassade för motorer av den storleken.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182