Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HLIN, Studie avståndsdetektion med ögonsäker laser. Slutrapport 2014.

HLIN, Studie avståndsdetektion med ögonsäker laser. Slutrapport 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Petra Bååth, Martin Glimtoft, Niklas Johansson, Ola Norberg, Mattias Svanqvist, Jonas Tidström, Olof Andersson, Henric Östmark
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-08
Rapportnummer: (FOI-R--3936--SE)
Nyckelord Avbildande Ramanspektroskopi, avståndsdetektion, explosivämne, IED, Fabry-Perot filter, UV
Keywords Imaging Raman spectroscopy, stand-off detection, explosive, IED, Fabry-, Perot filter, UV
Sammanfattning Denna rapport beskriver prestanda för samt handhavande av det explosivämnesdetektionssystem som utvecklats inom projektet HLIN (FMV-benämning: Studie avståndsdetektion med ögonsäker laser). Fokus för det arbete som bedrivits sedan statusrapport D3 har legat på montering och linjering av komponenter samt integrering och test av alla delar till ett komplett system. Rapporten utgör, tillsammans med det fysiska mätinstrumentet, projektets slutleverans, D4.
Abstract This report presents the completion of the explosives detection system, together with how it fulfils its specifications and instructions of handling. The report constitutes, together with the detection instrument, the fourth and final deliverable (D4) of the HLIN project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182