Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FN:s stabiliseringsinsats i Mali. Resultat och utmaningar för MINUSMA.

FN:s stabiliseringsinsats i Mali. Resultat och utmaningar för MINUSMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Tham Lindell, Claes Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-13
Rapportnummer: (FOI-R--3940--SE)
Nyckelord MINUSMA, FN, Förenta nationerna, Mali, Sahel, Västafrika, Afrika, afrikansk säkerhet, fredsfrämjande insatser, ASIFU
Keywords MINUSMA, UN, United Nations, Mali, Sahel, West Africa, Africa, African security, Peace Support Operation, ASIFU
Sammanfattning I den här rapporten analyseras hur FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) har utvecklats under det första år den varit verksam och i vilken mån insatsen har förutsättningar att uppfylla sitt mandat. Studien beskriver vilka resultat MINUSMA hittills har uppnått samt diskuterar insatsens främsta utmaningar. Det konstateras i rapporten att MINUSMA har gjort vissa framsteg, bland annat har insatsen, tillsammans med Frankrike, förhindrat en spridning av konflikten och flera viktiga befolkningscentra i norra Mali är nu relativt säkra. Den konstitutionella ordningen har återställts i Mali genom demokratiska val genomförda under 2013. Samtidigt har avsaknaden av en fungerande fredsprocess försvårat implementeringen av MINUSMA:s mandat och säkerhetssituation har försämrats under 2014. MINUSMA agerar i en allt mer hotfull miljö och FN har i ökande utsträckning blivit en måltavla för väpnade grupper. I rapporten identifieras fem områden som har varit särskilt problematiska för MINUSMA: logistik, styrkegenerering, ledning, operativ förmåga och säkerhetssituation. Dessa frågor analyseras närmare i rapporten som avslutas med en diskussion om det kommande svenska truppbidraget till Mali i ljuset av MINUSMA:s resultat och utmaningar.
Abstract This report provides an analysis of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), looking at its first year of deployment. The report analyses MINUSMA's results and highlights the mission's most important challenges. MINUSMA has been able to support the Malian government and there has been some notable progress. The mission has, together with France, been able to stop the conflict from spreading and several key population centers in northern Mali are now relatively safe. Following elections in 2013, Mali once again has a democratically elected government. However, the lack of progress in the peace negotiations has made it difficult for MINUSMA to move forward on a number of important areas, including security sector reform and the demobilisation of armed groups. The report identifies five areas that pose considerable challenges to the implementation of MINUSMA's mandate: mission support, force generation, command and control, operational effect and the security situation. These challenges are analysed in detail in the report. It concludes with a discussion on the coming Swedish troop contribution to MINUSMA, and particular challenges that an intelligence component is likely to face in Mali.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182