Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Amerikanskt "energioberoende"? - säkerhetspolitiska följder av okonventionell energiutvinning av skiffergas och skifferolja i USA.

Amerikanskt Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Rossbach
Ort: Stockholm
Sidor: 114
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-21
Rapportnummer: (FOI-R--3947--SE)
Nyckelord Shale gas, shale oil, skiffergas, skifferolja, okonventionell gas, LNG, okonventionell olja, fracking, energihandel, energioberoende, energy, independence, Mellanöstern, Persiska viken, transatlantiska relationer, USA, Asien, Kina, Nato, TPP, TTIP, EU, Ukrainakrisen, flödessäkerhet
Keywords Shale gas, shale oil, unconventional gas, unconventional oil, LNG, fracking, energy independence, the Middle East, the Persian Gulf, , Transatlantic relations, the USA, Asia, China, Nato, TPP, TTIP, the EU, the Ukraine crisis, flow security
Sammanfattning USA är en militär supermakt, men entusiastiska bedömare spekulerar om att landet även kan bli en energisupermakt vilket ytterligare skulle stärka landets globala inflytande. Dessa förhoppningar närs av en ny och omfattande utvinning av gas och olja i USA. Landets import av fossila bränslen minskar och på ett par års sikt kan landet bli en gasexportör. Under gynnsamma omständigheter kan landet inom två decennier till och med bli en oljeexportör. Utvecklingen har skett plötsligt och har överrumplat många amerikanska bedömare och beslutsfattare, vilka tills nyligen förväntat sig att landet istället skulle stå inför ökade importbehov av olja och gas. Numera präglas amerikansk debatt av diskussioner om ett slags amerikanskt energioberoende, energy independence, trots att begreppets innebörd inte är självklar inom säkerhetspolitiken. Studien redogör för hur den omfattande utvinningen av okonventionell gas och olja påverkar amerikansk säkerhetspolitik. Dessutom listas vilka säkerhetspolitiska åtgärder som den okonventionella energiutvinningen möjliggör. Studien analyserar hur minskad amerikansk import och ökad amerikansk utvinning kan påverka: - USA:s hållning avseende Mellanöstern och i synnerhet landets militära närvaro i Persiska viken. - USA:s agerande avseende transatlantiska relationer både mot bakgrund av Ukrainakrisen och frihandelsavtalet TTIP. - USA:s relationer till Asien och landets geopolitiska konkurrens med Kina.
Abstract The United States is the world's only military superpower, but as a result of the unexpected increase in American oil and gas production, some analysts argue that the US is underway to become an energy superpower as well. As such its global influence would increase. Hopes, such as these, view the unconventional gas- and oil production as an energy revolution. US imports of both gas and oil are waning. In fact, the US is well under way to become a net gas exporter in a few years' time, and might even, under favorable conditions, become a net oil exporter within two decades. This sudden development has surprised many security experts and American decision-makers. Until recently they expected the US to become ever more dependent on oil and gas imports. Instead, American debates about energy and security center around whether the US in some way can become energy independent. However, the expression is often taken out of context, and misunderstood. This report analyses how the vast increase in oil- and gas production in the US, where the method of fracking is used to produce shale gas and tight oil, will continue to impact upon US foreign and security policy. It lists possible policy options that the US might pursue. The consequences of unconventional energy production in the US will be manifold. This report focuses on US energy security, and especially US relations: - How the US views its position in the Middle East, and especially its military commitment to the Persian Gulf. - How the US regards transatlantic relations, especially in view of the Ukraine crisis and the TTIP negotiations. - How the US looks at relations in Asia, and especially with its geopolitical competitor China.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182