Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie inför fältförsök och laboratorieförsök med kondenserade gaser: sammanställning av bakgrundsmaterial.

Förstudie inför fältförsök och laboratorieförsök med kondenserade gaser: sammanställning av bakgrundsmaterial. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marianne Thunéll, André Appelblad, Håkan Eriksson, Martin Feuk, Mattias Hagelin, Lars Hägglund, Jerker Thorpsten, Håkan Wingfors, Lillemor Örebrand
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-09
Rapportnummer: (FOI-R--3949--SE)
Nyckelord Kondenserade gaser, ammoniak, svaveldioxid, klor, spridningsbegränsning, impaktering
Keywords Liquefied gases, ammonia, sulphur dioxide, chlorine, limitation, of dispersion, aerosol impaction
Sammanfattning Denna förstudie utgör underlag för fältförsök och laboratorieförsök som syftar till att utvärdera metoder för att vid lägre skyddsnivå kunna begränsa spridning/riskområde från ett utsläpp av kondenserad gas. Detta görs för att kunna agera tidigare vid en olycka och därmed öka förmågan att rädda liv och minska skador på miljö. Förstudien innehåller en sammanställning av tidigare utförda arbeten med kondenserade gaser vid FOA/FOI, en inventering av standardiserade laboratoriemetoder för att utvärdera materials resistensförmåga mot kemikalier och en summering av publicerade artiklar inom området.
Abstract This pre-study provides the basis for field trials and laboratory experiments aimed at evaluating methods that, even when using lower levels of protection, makes it possible to minimize the spread/risk area during an accidental release of liquefied gas. This makes it possible to act more quickly, thus increasing the ability to save lives and reduce effects on the environment. The study contains a summary of previous work carried out with liquefied gases at FOA/FOI, an inventory of standardized laboratory methods for evaluating material resistance against chemicals and a summary of published articles in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182