Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av metoden i perspektivstudien 2013.

Analys av metoden i perspektivstudien 2013.  Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jens Lehman, Örjan Sundblad, Åke Wiss
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3955--SE)
Nyckelord perspektivstudie, PerP, metod, SA-schemat, långsiktiga studier, operationsanalys, OA.
Sammanfattning Perspektivstudier genomförs av Försvarsmakten på regeringens uppdrag som en del av förberedelserna inför försvarspolitiska inriktningsbeslut. Perspektivstudier syftar till att identifiera förändringar eller trender i både omvärlden och Försvarsmakten. Tidigare perspektivstudier har bedrivits i fleråriga cykler kopplade till periodiciteten för statsmakternas försvarspolitiska inriktningsbeslut. Dessa fleråriga cykler under 00-talet har dokumenterats i en av FOI föreslagen Code of Best Practice. Även om innehållet i cyklerna varierar omfattar de regelmässigt tre faser: bred omvärldsanalys, konceptutformning samt strukturutformning. Tidsperspektivet är upp till cirka tjugo år. Denna rapport syftar till att analysera metoden som använts vid arbetet i perspektivstudien 2013 genom att jämföra den gentemot Code of Best Practice. Analysen är inte möjlig att genomföra om inte perspektivstudien 2013 sätts in i den övergripande fleråriga perspektivcykeln. Det innebär att även aktiviteter såväl före som efter 2013 kommenteras. En viktig slutsats som dras är att det tar tid att bygga upp kunskap vilket gör att perspektivstudiearbete måste genomföras även när regeringen inte ger uppdrag. En annan viktig slutsats som dras är i vilken hög grad perspektivstudien är besluts- eller policyorienterad och därmed måste anpassas till hur beslutssituationen ser ut och vad som ska belysas

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182