Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distributed Spatial Reuse Time Divison Multiple Access - Algorithm Description

Distributed Spatial Reuse Time Divison Multiple Access - Algorithm Description Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arwid Komulainen, Jimmi Grönkvist, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-26
Rapportnummer: (FOI-R--3960--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, distribuerad, STDMA, schemaläggning
Keywords ad hoc networks, distributed, STDMA, scheduling
Sammanfattning I denna rapport ges en översikt av de schemaläggningsalgoritmer med spatiell återanvändning (STDMA-algoritmer) som finns beskrivna i litteraturen. Vi visar på vilka krav som bör ställas på STDMA-algoritmer för bruk i militära nätverk. Då inga föreslagna lösningar uppfyller de krav som ställs, beskriver vi en algoritm framtagen på FOI som är anpassad för militära ad hoc-nätverk. Algoritmen som presenteras är helt distribuerad, trafik-adaptiv och genererar scheman med spatiell återanvändning i mobila nät. Denna STDMA-algoritm är av nytta vid simuleringsstudier och prestandautvärderingar av kommersiella lösningar.
Abstract In this report we give an overview of the Spatial Reuse Time Division Multiple Access (STDMA) algorithms presented in current literature. We list the requirements that should be fulfilled by STDMA algorithms in order to make them viable in military networks. Seeing as none of the algorithms currently available meet the requirements listed, we present an STDMA algorithm developed at FOI that is tailored to military ad hoc networks. The algorithm presented is a fully distributed, traffic adaptive algorithm, able to generate schedules with spatial reuse in mobile networks. This STDMA algorithm can be of great use in simulation studies and in performance evaluations and comparisons of commercially available solutions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182