Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektriska vapen på slagfältet – Litteraturöversikt rörande elektrifiering av plattformar, elektromagnetisk utskjutning och taktiska laservapen.

Elektriska vapen på slagfältet – Litteraturöversikt rörande elektrifiering av plattformar, elektromagnetisk utskjutning och taktiska laservapen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Larsson, Mose Akyuz, Sten E Nyholm, Lars Sjöqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 111
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3962--SE)
Nyckelord pulsad kraft, pulsad elektrisk energi, elektrifiering av plattformar, elektromagnetisk utskjutning, taktiska laservapen
Keywords pulsed power, pulsed electric energy, electrification of platforms, electromagnetic launch, tactical laser weapons, high-energy lasers
Sammanfattning Trenden att elektrifiera militära plattformar fortsätter och koncepten All-Electric Combat Vehicle, All-Electric Ship samt More-Electric Aircraft är inte längre endast koncept utan även utvecklingslinjer. Elektrifieringen innefattar även utveckling och införande av vapen- och skyddssystem baserad på pulsad elektrisk energi. Exempel på elektriska vapensystem baserade på pulsad elektrisk energi är taktiska laservapen och system med elektromagnetisk utskjutning. Föreliggande rapport dokumenterar en litteraturstudie rörande denna utvecklingstrend. Slutsatserna inkluderar  Taktiska laservapen baserade på fastatillståndslasrar har demonstrerad förmåga att fungera som luftförsvar (TRL 6). Taktiska laservapen kan även fungera som markbaserat försvar mot små luftmål som är svåra att bekämpa med konventionella vapen.  Elektromagnetisk utskjutning är nu en mogen teknologi och den har börjat implementeras i operativa miljöer (TRL 7 och uppåt). Främst gäller det som flygplanskatapult på hangarfartyg och som kanon för pilprojektiler. I dagsläget är Sverige inte aktivt engagerat i något av dessa två områden.
Abstract The trend to electrify military platforms is continuing, and the concepts All- Electric Combat Vehicle, All-Electric Ship and More Electric Aircraft are today not merely concepts, but are being implemented. The electrification includes also the development and implementation of weapons and protection systems based on pulsed electric energy, or pulsed power. Examples of such systems are tactical laser weapons and systems based on electromagnetic launch. The present report document a literature survey of this development trend. The conclusions of the review include:  Tactical laser weapons based on solid-state lasers have been demonstrated to have the ability to act as air defence (TRL 6). Tactical laser weapons could provide ground-based air defence against small targets that are difficult to engage with conventional weapons.  Electromagnetic launch is now a mature technology and it is undergoing implementation in operational environment (TRL 7 and above). Examples are the Electromagnetic Launch System (EMALS) which is currently being installed in the next generation of US Aircraft Carriers, and the US Navy Railgun which is to launch kinetic-energy projectiles with hypervelocity impact. Today, Sweden is not actively engaged in either of these two areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182