Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk resurshantering i taktiska nät - slutrapport.

Dynamisk resurshantering i taktiska nät - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson, Anders Hansson, Gunnar Eriksson, Sara Linder, Arwid Komulainen
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3967--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, kooperativ kommunikation
Keywords Ad hoc networks, cooperative communication
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar det arbete som utförts i projektet "Dynamisk Resurshantering i taktiska nät". Syftet med projektet har varit att ta fram metoder för att utnyttja de tillgängliga kommunikationsresurserna i taktiska multihop-nät så effektivt som möjligt samtidigt som dynamiken orsakad av i första hand mobilitet hanteras. Projektet har studerat frågeställningar om hur multicasttjänster i ad hoc-nät kan hanteras. Resultaten pekar på att synkroniserad kooperativ broadcast (SKB) verkar vara den effektivaste lösningen i många fall. SKB tenderar att ge korta fördröjningar och möjliggör enkel köprioritering mellan tjänster och kan på sikt utvidgas till att utnyttja mer avancerade länktekniker för att ytterligare öka kapaciteten. Det finns dock en del kvarvarande utmaningar med SKB som behöver studeras ytterligare.
Abstract This report summarize the works that has been done in the project "Dynamic resource management in tactical networks". The objective of the project is to find methods and algorithms to use the available communication resources as efficient as possible in military multi-hop networks while handling the dynamics induced by mobility. The project has primarily studied how multicast services in ad hoc networks should be handled and concluded that synchronized cooperative broadcasting seems to be the most efficient technology in many cases. Using cooperative broadcasting has small delays and allows for easy queue handling in the source nodes and can be expanded to easily exploit more advanced link technologies to further increase capacity. There are, however, still challenges with the technique that needs further studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182