Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av kvarliggande C-ämnen med UV-raman: aktuellt läge och inriktning för framtiden

Detektion av kvarliggande C-ämnen med UV-raman: aktuellt läge och inriktning för framtiden Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pär Wästerby, Fredrik Kullander, Lars Landström, Hampus Lundén, Göran Olofsson, Bo Koch
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3975--SE)
Nyckelord C-indikering, avståndsindikering, kemiska stridsmedel, kontaminering, kvarliggande ämnen, Raman, spektroskopi
Keywords Detection, standoff, chemical warfare agents (CWA), contamination, persistent agents, Raman spectroscopy
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar forskningen inom projektet C-detektion mellan 2011-2014. Forskningen har inriktats mot att ta fram teknik som är bättre anpassad för detektion av kontaminering än teknik som finns tillgängligt idag. Ett detektionsinstrument för kvarliggande C-ämnen bör tillämpas med en beröringsfri metod för att minska kontaktrisken för operatören. Kemiska stridsmedels giftighet gör att det är viktigt att kunna upptäcka mycket små mängder av ämnena. Vidare är det en fördel om man både kan upptäcka var kontamineringen finns och vad den består av. För att uppnå både målet att identifiera olika ämnen och upptäcka var kontamineringen finns studeras ramanspektroskopi i det ultravioletta (UV) våglängdsområdet. Två mätmetoder är under utveckling. I den grundläggande formen för UV-ramanspektroskopi erhålls specifika spektrum av laserbelysta droppar. I den andra mätmetoden belyses ett större område av en yta för att alstra ramanspridning som ger information om var kvarliggande C-ämnen kan finnas. De två motsvarande mätuppställningarna är till stor del uppbyggda kring samma komponenter, vilket gör att det i framtiden kan gå att få bildgivande och spektral information från samma mätsystem. Forskningen inom projektet är för närvarande inriktad mot att få fram grundläggande parametrar och bestämma känsligheten för UV ramanspektroskopi. Återstående storheter att bestämma är detektionsgräns och specificitet för kvarliggande kemiska stridsmedel på olika underlag.
Abstract This report summarizes research performed between 2011 and 2014 in the Chemical detection project. Research has been focused on developing a technique better suited for detection of contamination of chemical warfare agents (CWA) than the techniques in use today. In order to protect the operator, it is advantageous if this kind of instrument measures at standoff. Furthermore, it is important to determine the location of the contamination and what it contains. We have chosen UV Raman spectroscopy as a technique for detection of CWA contamination. Two setups have been developed; one for specific identification using UV Raman spectroscopy and one for locating contamination using UV Raman Imaging. The same components are mainly used in both setups, which in the future makes it possible to swiftly switch between imaging and identification. Using a tunable laser source in combination with optical filters have made it possible to obtain some spectroscopic information in the Raman images, but UV Raman spectroscopy will be necessary to obtain better specificity. Currently, research is focused on determination of the sensitivity of UV Raman spectroscopy. Remaining properties to determine are detection limits and specificity of persistent CWA on different backgrounds.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182