Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An Improved ALD Coating Process for Plastic Scintillators.

An Improved ALD Coating Process for Plastic Scintillators. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tomas Fritioff, Anders Mörtsell, Anders Ringbom, Ola Pettersson, Mårten Rooth
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-15
Rapportnummer: (FOI-R--3980--SE)
Nyckelord Ädelgas, Xenon, SAUNA, Betadetektor, Plastscintillator, ALD-beläaggning, Minneseffekt, CTBT
Keywords Noble Gas, Xenon, SAUNA, Beta Detector, Plastic Scintillator, ALD Coating, Memory Effect, CTBT
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar erfarenheter med ytbelagda SAUNA betadetektorceller och arbete gjort för att förbättra ALD-beläggningsprocessen för att undvika en observerad försämring av elektronenergiupplösning. ALD-beläggning av betadetektorceller används för att reducera minneseffekten, dvs. reducera diffusion av radioxenon in i plastscintillatormaterialet i detektorcellerna vilket resulterar i försämrade detektorprestanda för efterföljande mätningar. Vissa problem med ALD-belagda detektorceller har observerats: Sprickbildning i och flagning av ytbeläggningen så att minneseffektreduktionen försvinner (den första generationen ytbelagda detektorceller) och att detektorernas energiupplösningsprestanda försämras vid beläggningsprocessen (den andra generationens ytbelagda detektorceller). Studier har genomförts och resulterat i en förbättrad reproducerbar beläggningsprocess som ökar möjligheten att uppfylla energiupplösningskraven för SAUNA-system.
Abstract This report summarises the experiences with Swedish Automatic Unit for Noble Gas Acquisition (SAUNA) beta detector cells with Atomic Layer Deposition (ALD) coating and the work performed to improve the ALD coating process in order to avoid an observed degradation of the electron energy resolution. ALD coating is applied to beta detector cells to reduce the memory effect, i.e. to reduce the diffusion of radioxenon into the plastic scintillator material of the detector cell resulting in degraded detector performance for subsequent measurements. Some problems have been observed with ALD coated detector cells: Cracking or flaking of the coating layer so that the memory effect reduction disappears (first generation of coated detector cells) and that the detector cell energy resolution performance is degraded in the coating process (second generation of coated detector cells). Studies were performed that resulted in a refined, reproducible coating process that increases the possibility to fulfil the energy resolution requirements for the SAUNA system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182