Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrated survivability, Inledande litteraturstudie.

Integrated survivability, Inledande litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pernilla Magnusson, Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-09
Rapportnummer: (FOI-R--3988--SE)
Nyckelord integrated survivability, integrerad överlevnadsförmåga, system av system, systemöverlevnad, överlevnad, värdering, skyddslök, skydd, hot, krav
Keywords integrated survivability, system of systems, system survivability, survivability, assessment, survivability onion, protection, threat, requirements
Sammanfattning Denna rapport ger en första orientering inom området integrated survivability. Integrated survivability kan översättas med "integrerad överlevnadsförmåga", men i denna rapport används det engelska uttrycket. Integrated survivability behandlar överlevnad på en hög systemnivå för system av system. I den lägre delen av spannet av system av system finns fordon eller andra enklare plattformar och i den övre delen finner vi anläggningar t.ex. en flygbas, en camp etc. och även en större insats. Förmågan att överleva för ett system måste beaktas under alla faser av en anskaffning, från kravställning, under analys av alternativ, i test av uppfyllnad av systemspecifikationen, under operationell utprovning och utvärdering samt därefter vid verklig användning. För att analysera och utvärdera den komplexa överlevnadsfrågan finns några hjälpmedel och verktyg. Inget av dem har testats i denna inledande litteraturstudie, men det vore värdefullt att genomföra en integrated survivability värdering på en befintlig eller planerad plattform för att testa både metoder och verktyg. Denna rapport utgör en del av arbetet inom ramen för FoT-projektet "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk", men spänner över ett betydligt större område än det projektet normalt hanterar. Genom detta arbete fås en stärkt systemkompetens och en bättre förståelse för hur verkansvärderingskompetensen kan samverka med andra kompetensområden för att värdera överlevnadförmåga på högre nivåer.
Abstract This report gives an introduction to the field of integrated survivability area. Integrated survivability deals with survivability on a high system level for system of systems. In the low range of systems of systems one can find vehicles or other basic platforms, and in the upper range fortifications such as an airbase, a camp, but also large missions. The survivability of a system must be considered during all phases of procurement, from formulation of requirements, during analysis of alternatives, through testing of fulfilment of the requirements in the systems specification, as well as during operational testing and evaluation and finally also during real use. There are a couple of methods and tools for evaluation of the complex survivability subject. None of these have been tested in this initial literature survey, but it would be useful to carry out an integrated survivability assessment for an existing platform to try out both methods and tools. This report is a deliverable in the R&T project "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk" (Evaluation of weapons and protection, weapons effect, vulnerability and risk), but covers a far wider scope than what this project normally deals with. As a result improved systems knowledge is achieved and an understanding for the need of cooperation with other competences for the assessment of survivability at high system levels is obtained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182