Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk, Sammanfattande projektredovisning 2014.

Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk, Sammanfattande projektredovisning 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Hartmann, Pernilla Magnusson
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-15
Rapportnummer: (FOI-R--3989--SE)
Nyckelord värdering, prestanda, vapen, skydd, stridsdel, risk, verkan, verkansvärdring, hot, ammunition, sårbarhet, överlevnad
Keywords assessment, performance, weapon, protection, warhead, risk, efficiency, vulnerability, lethality, threats, ammunition, survivability
Sammanfattning Forsknings- och teknikutvecklingsprojektet "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk" eller allmänt kallat "verkansvärdering", har bedrivits på uppdrag av Försvarsmakten under 2014. Projektet är kunskapsuppbyggande och -bevarande inom ett brett spektrum av verksamheter där alla syftat till att förbättra möjligheterna att värdera olika systems prestanda ur ett verkans- och sårbarhetsperspektiv. Utöver detta har även teknisk prestanda för vapen och ammunition som kan tänkas utgöra ett hot mot svensk personal och materiel engagerade i utlandsuppdrag och vid försvar av Sverige sammanställts. Rapporten redovisar de verksamheter som bedrivits inom projektet under året. Dessutom ges även en sammanställning över andra projekt som utnyttjat den kunskap som verkansvärdering utvecklar, vidmakthåller och tillgängliggör.
Abstract The R&T project "Värdering vapen och skydd, verkan, sårbarhet och risk", commonly referred to as "verkansvärdering", has been running during 2014. The project has produced a foundation of knowledge in a wide range of activities; all aimed to improve the assessment of various systems' performance with a focus on weapons effect's and target vulnerability. In addition, technical data of weapons and munitions that may pose a threat to Swedish personnel and equipment engaged in foreign missions and in the defence of Sweden has been compiled. This report provides a brief description of the activities carried out within the project during the year. It also includes presentations of other projects that exploited the knowledge that the R&T project developed, maintained and made available.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182