Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radontät geometri för aktivitetsbestämning av 226Ra med gammaspektrometri

Radontät geometri för aktivitetsbestämning av 226Ra med gammaspektrometri Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annika Tovedal, Sofia Jonsson, Stina Holmgren, Henrik Ramebäck
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3998--SE)
Nyckelord Radium, 226Ra, 214Pb, gammaspektrometri, radontät, vakuum
Keywords Radium, 226Ra, 214Pb, gamma spectrometry, radon tight, vacuum
Sammanfattning Att mäta och aktivitetsbestämma 226Ra med gammaspektrometri är förenat med vissa svårigheter. I det här arbetet har vi vidareutvecklat och validerat en metod som bygger på att bestämma 226Ra via radondottern 214Pb i en radontät geometri. Målsättningen var att vakuumförpacka en befintlig, redan kalibrerad, geometri i ett radontätt material. Det visade sig att inget av de testade materialen var helt radontätt, men genom att beräkna hur mycket radon som diffunderade genom materialet kunde en geometrispecifik korrektionsfaktor bestämmas. Arbetet visade också att två mätningar är tillräckligt för att bestämma 226Ra, den första så snart som möjligt (4 h-1 dygn) efter vakuumförpackningen av provet, och den andra vid full jämvikt (efter ca 26 d).
Abstract Measurements of 226Ra using gamma spectrometry are associated with certain difficulties. In this work we present an improved and validated method using a radon tight geometry for the measurements of the radon progeny 214Pb. The objective was to find a radon tight material which allowed vacuum packing of an existing, and already calibrated, geometry. Among the material tested none were completely radon tight, but calculations on the diffusion resulted in a correction factor for a specific geometry. Furthermore, this study shows that two measurements were enough for determination of 226Ra. The first measurement performed as soon as possible after vacuum packing (4 h-1 d), and the second after radioactive equilibrium has been established (approximately 26 d).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182