Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gruppens informationshantering. Sammanfattning av genomförd forskning 2012 - 2014.

Gruppens informationshantering. Sammanfattning av genomförd forskning 2012 - 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Björn Johansson, Per-Anders Oskarsson, Jonathan Svensson, Charlotte Hellgren
Ort: Linköping
Sidor: 71
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4012--SE)
Nyckelord Soldatstödsystem, Spatial lägesuppfattning, GPS, målinvisning, designrekommendationer, fältförsök
Keywords Soldier support systems, Spatial awareness, GPS, target designation, design, recommendations, field testing.
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar tre års studier av tekniskt stöd för spatial lägesuppfattning. De viktigaste slutsatserna är att 1) stöd i form av GPS, digital karta och elektronisk kompass ger markant förbättring av förmågan att korrekt ange riktningar till olika objekt/positioner utom synhåll, 2) förmågan att ange riktning till objekt/positioner utom synhåll utan tekniskt stöd är mycket begränsad, 3) invisning av riktning till objekt på en elektronisk karta kan göras så snabbt som 5 sekunder, 4) en liten display (3,5 tum) kan användas för att invisa riktning till objekt på dess karta med relativt god precision, 5) det är svårt att bedöma avstånd till objekt som visas på en elektronisk karta, varför kartan bör visa faktiskt avstånd, 6) i mörker kan en elektronisk karta användas tillsammans med bildförstärkare och 7) personer med låg spatial förmåga har störst nytta av att tillföras tekniskt stöd. Rapporten ger också ett antal rekommendationer rörande utformning av ett soldatstödsystem.
Abstract This report summarizes three years of studies of technical support for spatial awareness. The most important conclusions are that 1.) support in the form of GPS, digital map and electronic compass increases the ability to correctly designate direction to objects/positions beyond visible range, 2.) the ability to designate direction to objects/positions beyond visual range without technical support is very limited, 3.) it is possible to designate direction to a target on an electronic map as fast as 5 seconds with acceptable accuracy, 4.) a small display (3.5 inch) can be used for designating targets with a reasonable accuracy, 5.) it is hard to judge the distance to an object that is presented on a digital map, indicating that distance should be presented, 6.) a digital map can be used while wearing night vision goggles, and, 7.) persons with an assessed low spatial capability benefit the most by being provided with technical support. The report also gives a number of recommendations for the design of a soldier support system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182