Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

B-detektion

B-detektion Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Torbj��rn Tjärnhage, Lars Landström
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--4013--SE)
Nyckelord B-detektion, B-indikering, punktdetektion, punktindikering, laserinducerad plasmaspektroskopi, laserinducerad fluorescens, klassificering av B-aerosol
Keywords B-detection, point detection, laser induced breakdown spectroscopy, laser induced fluorescence, classification of biological aerosols
Sammanfattning Denna rapport beskriver bakgrunden och de senaste 3 årens FoU verksamhet inom FOIs anslagsprojekt "B-detektion". Projektet har utvecklat och karaktäriserat mätuppställningar där biologiska aerosoler analyseras med fysikaliska spektroskopiska mätprinciper. Teknikerna har varit baserade på Laser-Induced Break down Spectroscopy (LIBS), Laser Induced Fluorescence (LIF) och i mindre omfattning Ramanspektroskopi. Deras förmåga att upptäcka och klassificera olika biologiska aerosoler har studerats med multivariata dataanalysmetoder. Faciliteter och metoder för test och utvärdering av indikeringssystem har också varit en integrerad del i projektets verksamhet. Rapporten innehåller slutligen en kortare översikt över olika teknologier som används för eller möjligen skulle kunna användas för B-indikeringstillämpningar. Denna sammanfattning bygger till stora delar på en bok, Bioaerosol Detection Technologies, som medlemmar i projektet ansvarat för och utgivit tillsammans med Springers förlag.
Abstract This report describes the background to and activities that has been performed within the B-detection project. The project has characterised experimental set-ups where biological aerosol has been examined with spectroscopic techniques. The techniques have been based on Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Laser Induced Fluorescence (LIF) and to smaller extent Raman spectroscopy. Their capability to detect and classify the bioaerosol has been evaluated using multivariate data analysis methods. Facilities and methods for test and evaluation of biological detectors has also been an integral part of the work. Finally, the report contains a short summary of different technologies that have been used, or could potentially be used for biodetection applications. That part is based mainly from a book, Bioaerosol Detection Technologies, which members from the project has been responsible for and published together with Springer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182