Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatisk och passiv radar, Slutrapport

Bistatisk och passiv radar, Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Ulander, Per-Olov Frölind, Per Grahn, Anders Gustavsson
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4018--SE)
Nyckelord passiv, bistatisk, radar, SAR, LORA, CARABAS, CARINA, SIMCLAIRS, DVB-T
Keywords passive, bistatic, radar, SAR, LORA, CARABAS, CARINA, SIMCLAIRS, DVB-T
Sammanfattning Projektet "Bistatisk och passiv radar" har bedrivits som ett treårigt forskningsprojekt. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om bistatisk och passiv radar, dvs. radarsystem där sändare och mottagare är placerade geografiskt åtskilda på olika plattformar. Det passiva systemet, som saknar en egen sändare, parasiterar på lämpliga icke-kooperativa sändare såsom digital-TV. Tillämpningar för bistatisk och passiv radar finns inom alla stridsarenor, speciellt där högaktuell lägesbild önskas samtidigt som radiotystnad är av största betydelse. I praktiska försök med flygande plattformar har vi demonstrerat bra resultat från både bistatisk och passiv SAR (bildalstrande syntetisk aperturradar), som kan anses unika. Projektet bygger vidare på en mångårig utveckling av experimentella radarsystem som nu utökats med nya delsystem. Prov och försök med bistatisk radar på S-band har dock inte kunnat genomföras enligt ursprunglig planering.
Abstract The project "Bistatic and passive radar" has been conducted during a three-year period. The aim of the project has been to increase the knowledge of bistatic and passive radar, i.e. radar systems with transmitter and receiver located on geographically separated platforms. The passive system, which lacks its own transmitter, makes use of noncooperative transmitters of opportunity such as DVB-T. Applications of bistatic and passive radar exist in all combat arenas, especially where situational awareness is desired while radio frequency transmission silence is of the utmost importance. We have, in real-life, demonstrated unique results of using both bistatic and passive airborne SAR (imaging synthetic aperture radar). The project is part of a long-term development of experimental radar systems that now has been extended with new subsystems. Experiments with bistatic radar at S-band have, however, not been possible to conduct as originally planned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182