Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signaturmaterial 2014. Verksamhetsrapport.

Signaturmaterial 2014. Verksamhetsrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hans Kariis, K. Andersson, Åsa Andersson, Tomas Hallberg, Anna Pohl, Steven Savage, Christina Åkerlind, Kent Andersson, FHS
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4021--SE)
Nyckelord signaturmaterial, kamouflage, material, styrbarhet, optik, radar
Keywords signature, camouflage, materials, adaptive, optics, radar
Sammanfattning Projektet "Signaturmaterial" bevakar den civila och militära utvecklingen inom materielteknik med potential för förbättrad signaturanpassning inom alla militärt relevanta våglängdsområden i det elektromagnetiska spektrat. Denna rapport beskriver den aktuella utvecklingen i allmänhet, men särskilt fokuseras på:  Biomimetiska material, där man försöker efterlikna och förbättra naturliga material och strukturer, för en spektral design som bättre matchar bakgrunden.  Grafen, ett nytt, tunt, lätt, genomskinligt, elektriskt och termiskt ledande, starkt och nobelprisbelönat material med stor framtidspotential, för lättare materiel.  Textila material, där den snabba utvecklingen av material för sport- och fritidsbranschen även kan vara till militär nytta, för lägre signatur, bättre temperaturreglering och inbyggda elektriska ledningar. Kort beskrivs även den forskning FOI själv driver, huvudsakligen i syfte att upprätthålla kompetens och högt internationellt anseende på området. De internationella samarbeten på området där vi deltar beskrivs också.
Abstract The project "Signature materials" is assigned the task to monitor the field of materials science with potential for improved signature management within all military relevant spectral regions. The monitoring is wide, but in this report special emphasis is put on:  Biomimetic materials, to use inspiration from nature to mimic or improve natural materials and structures. The aim is to obtain a spectral design that fits the background better.  Graphene, a new, thin, light-weight, optically transparent, electrically and thermally conductive, strong material with huge potential for future products.  Textile materials, where the rapid development in the sports and leisure sector can be utilized also for military benefit. Examples are lower signature, better thermal regulation and integrated electrical wiring. The research conducted at FOI and the international collaborations we are involved in is only briefly described. The main purpose of these activities is the preserve competence and international reputation in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182