Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parametrisering av DUPS - fallstudie Norrköping

Parametrisering av DUPS - fallstudie Norrköping Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oscar Björnham
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--4027--SE)
Nyckelord Mikromodell, dynamisk befolkningsmodell, simulering, scenario, skadeutfall, urban simulering
Keywords Micro model, dynamic population model, simulation, scenario, injury outcome, urban simulation
Sammanfattning Det huvudsakliga motivet till helkedjesimuleringar av farliga utsläpp är att studera slutgiltiga skadeutfall på samma sätt som att målsättningen med förebyggande samhällsplaneringar vad gäller dessa händelser är att minimera skadeutfallet. Med helkedjesimulering menas källbeskrivning, spridning av aktuellt ämne samt effektmodellering av mottagarna. I steget mellan spridning och effekt ligger en exponeringskalkyl vilket i ett scenario är högst beroende av var receptorerna, i detta fall människorna i riskområdet, befinner sig och hur de agerar. Befolkningsmodellen DUPS har här parametersatts för Norrköping och en rörelsemodell har genererats som använts i ett scenario inkluderande en kemisk olycka där ett moln av svaveldioxid rör sig in över de centrala delarna av staden. I en jämförelse mellan användandet av en statisk och en dynamisk befolkning visar det sig att skadeutfallet kan skilja substantiellt vilket är en effekt som bör ingå i beslutet om vilka befolkningsmodeller som ska inkluderas i ett scenario eller i en riskuppskattning samt även i efteranalyser därav.
Abstract The main purpose to utilize a complete chain of models for the release of hazardous substances is to study the final injury outcome in the same way as the main purpose of preventive society planning is to minimize the injury outcome of such events. The expression "a complete chain of models" refers to source modelling, dispersion modelling, and finally effect modelling on the receptors. In the interface between dispersion and injury assessments lies an exposure calculation which in a scenario depends highly on the geographic positions of the receptor, in this case the humans present in the area of interest, and their behavior. The population model DUPS has here been parameterized for the city of Norrköping and a motion model has been generated and used in a scenario including a chemical accident where a cloud of sulphur dioxide is transported over the central parts of the city. In a comparison between the injury outcomes when a static or dynamic population model is used the results differentiate substantially which is an phenomena that should be considered in the decision on what kind of population model to include in a scenario or in a risk assessment study as well as in the subsequent analyzes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182