Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Uncertain databases. Scanning the research frontier.

Uncertain databases. Scanning the research frontier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ronnie Johansson, Susanna Nilsson, Björn Pelzer
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4041--SE)
Nyckelord Probabilistisk databas, Osäker databas, Databasfrågor, Data mining, Prestanda, Verktyg
Keywords Probabilistic database, Uncertain database, Database queries, Data, mining, Performance, Tools
Sammanfattning Intresset för tillämpningar som hanterar osäker data växer konstant och omfattar bland annat GPS-positionering, informationsextraktion från Internet, autonom navigation och beslutsfattande. Trots det saknar fortfarande kommersiella databaser ett standariserat sätt att hantera osäker information och därför finns ett intresse för databaser som kan göra detta. Forskningsområdet Osäkra databaser (eller Probabilistiska databaser) omfattar metoder som tillför osäkerhet till data, anpassade lämpliga databasoperationer, skalbarhetsproblem, och anpassade dataanalysalgoritmer. I den här rapporten introducerar vi kortfattat egenskaper hos ordinarie relationsdatabaser (vilka utgör basen för de flesta osäkra databaser) och jämför med osäkra databaser (där skillnaderna koncentreras till databashanteraren). Vi diskuterar sedan hur databasfrågor behandlas samt dataminingalgoritmer för osäkra databaser. Vi diskuterar även prestandafrågor och ger en överblick över existerande forskningsprototyper.
Abstract The interest in applications which manage uncertain data is constantly increasing, including GPS positioning, Internet information extraction, autonomous navigation and decision making. Yet, off-the-shelf commercial databases lack a standardized way of dealing with uncertain information, hence the interest in database systems tailored to manage uncertainty. The research field Uncertain databases (or Probabilistic databases) studies methods to attach various types of uncertainty to data, define appropriate database operations, solve scalability problems, and integrate with data analysis algorithms. This report briefly introduces the properties of standard relational databases (which form a basis for most uncertain databases) and compare to general uncertain databases (the difference concentrated to the database manager). We then, discuss and survey in detail approaches to queries and data mining algorithm for uncertain databases. We continue to discuss performance issues and survey existing (maintained or not) research prototypes

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182