Kontakt

Säkerhetslaboratoriet

FOI hanterar farliga smitt­ämnen upp till säker­hets­nivå klass 3, ämnen som kan användas för bioterrorism. Laboratoriet har två separata enheter för att för­hindra kontaminering mellan olika experiment.

Provburkar

För uppdragsgivares räkning kan FOI:s säkerhetslaboratorium

  • Producera inaktiverade P3-organismer för test och validering av identifieringsmetoder och instrument.
  • Göra test och validering av identifierings­metoder och instrument med viabla P3-bakterier.
  • Tillhandahålla resurser för dekonta­minering av lokaler med VHP (Förångad väte­peroxid).
  • Analysera prover (olika matriser som jord, vatten, biologisk vävnad) med realtids-PCR med avseende på ett antal P3-agens.

FOI:s säkerhetslaboratorium

  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med riskklass 3-organismer enligt AFS 2005:1.
  • Är fullt utrustade med vanlig laboratorie­­utrustning, men även med Klass II-bänkar och Klass III-bänk (handskbox).

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-11-10