Kontakt

Kärnvapenfrågor

FOI ansvarar för den nationella tekniska expertkompetensen angående kärnvapenfrågor. FOI arbetar med kärnvapenfrågor ur ett tekniskt perspektiv, men detta sätts också i ett säkerhetspolitiskt sammanhang.

I takt med ett förändrat omvärldsläge har kärnvapenfrågor fått förnyad aktualitet. Därför har det åter blivit relevant att försöka svara på frågor kring; kärnvapenhotet, kärnvapens verkningar och hur det går att skydda sig mot dem, såväl i ett militärt som ett civilt perspektiv. Ett tjugotal personer arbetar vanligtvis med frågorna på FOI, med bakgrund som fysiker och kemister.

Arbetet är indelat i två huvudområden: Dels görs bedömningar av hotet från kärnvapen. Här ingår också arbetet med nedrustningsfrågor och frågor kring icke-spridning. Dels ägnar vi oss åt tekniska verifikationsfrågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts, men också hur brott mot andra kärnvapenrelaterade avtal skulle kunna verifieras. I vårt arbete ingår också att bidra till Sveriges utrikespolitik genom att göra det möjligt att ur ett tekniskt perspektiv analysera exempelvis förslag på nedrustnings- och provstoppsavtal.

När det gäller systemutveckling och bygga prototyper av system för att mäta radioaktivitet, främst ädelgaser, är verksamheten vid FOI världsledande. Just radioaktiva ädelgaser är något som ofta används för att upptäcka att en kärnvapenexplosion ägt rum, även om det skett underjordiskt. Även inom förmågan till hotbedömningar för risker till spridning av kärnvapen, har enheten en unik kompetens.

Verksamheten är till största delen anslagsfinansierad via Försvarsdepartementet och Utrikes­departementet. Även den internationella organisationen för att övervaka provstoppsavtalet för kärnvapensprängningar CTBTO (The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) och Strålsäkerhetsmyndigheten, beställer uppdrag av FOI.

Sammanställning av frågor och svar om kärnvapen

FOA orienterar om Kärnvapen

För ett antal år sedan gav föregångaren till FOI, FOA (Försvarets forskningsanstalt), ut en serie rapporter på temat "FOA orienterar om...". En av dessa rapporter handlade om kärnvapen. Rapporten berör bland annat historik, grundläggande fysik för kärnladdningar, verkansformerna och en del säkerhetspolitiskt relaterade frågor. Rapporten är i stora delar fortfarande aktuell och den är nedladdningsbar här Pdf, 23.9 MB..

FOA orienterar om Kärnvapen

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-08-09