Kontakt

Flygsystem och rymdfrågor

Forskningsområdet Flygsystem och rymdfrågor bidrar främst till att säkerställa försvarets kompetens inom flyg- och rymdområdena inklusive långsiktig inriktning och kravställning av militär förmågeutveckling.

Person sitter i en flygsimulator.

Forskningen inom flygsystem rör sig från grundläggande flygtekniska frågeställningar via systemnivå upp till luftoperativ värdering. Inom forskningsområdet driver FOI också FLSC, som är en ledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid och taktikutveckling. Vid FLSC bedrivs forskning som syftar till effektivare träning av såväl piloter som beslutsfattare i ledningsstaber.

Den rymdrelaterade forskningen omfattar allt från experiment och konceptutveckling till studier av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser av utveckling inom rymdområdet.

Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten och FMV. Expertstöd lämnas också till Regeringskansliet (främst Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) och andra myndigheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-21