Kontakt

Asymmetriska hot

Hot från statliga likväl som icke-statliga aktörer som kan uppstå i fred och kris men som inte nödvändigtvis behöver leda till en öppen väpnad konflikt. Det är vad enheten för asymmetriska hot bedriver forskning och studier om.

Illustration av nätverk

Enheten bedriver även studier och forskning kring nyuppkomna fenomen som kan innebära en risk för Sverige. Det handlar exempelvis om ideologiskt motiverat våld, extremism och terrorism, omstörtande teknologisk utveckling, hot mot demokratin och dess integritet, totalförsvarsjuridik, påverkan och kommunikation eller andra subversiva hot.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-09-27