Kontakt

Samhällets beredskap för kris och krig (SABEK)

Projektet Samhällets beredskap för kris och krig (SABEK) är del av en samlingsbeställning från Regeringskansliet och finansieras genom anslaget Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (SOFFA). Genom SABEK utvecklar och förvaltar FOI kunskap om krisberedskap och civilt försvar. Målet är att omsätta och sprida denna kunskap till organisationer som har i uppgift att praktiskt utveckla beredskapen för både kris och krig. Nedan finner du länkar till alla rapporter som har publicerats inom SABEK från 2016.

Rapporter SABEK

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-03-10