Kontakt

Asien

FOI:s Asienprogram studerar den säkerhetspolitiska utvecklingen i och kring Östasien och Sydasien. Tematiskt är forskningen inriktad mot stormaktskonflikter, militär förmåga och maktprojicering, regionala konfliktzoner, regionala samarbeten, och inrikespolitisk utveckling. Tyngdpunkten ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa.

Två kinesiska soldater patrullerar.

Till de områden och teman som kontinuerligt studeras hör:

  • Stormaktsintressen i den Indopacifiska regionen
  • Kinas militära förmåga och maktprojicering
  • Säkerhetsproblematik i Sydasien
  • Säkerhetspolitiska konfliktzoner, exempelvis koreanska halvön, Taiwansundet och Sydkinesiska havet

Asienprogrammet upprätthåller också en förmåga att studera andra ämnen och närliggande regioner vid behov, och deltar ofta i ämnesöverskridande studier med andra kompetensgrupper på FOI.

Programmet är baserat vid FOI:s huvudkontor i Kista, och bland uppdragsgivarna finns Regeringskansliet, Försvarsmakten och andra myndigheter.

Oscar Almén, Projektledare, docent, forskare (specialiserad på Kinas inrikes- och utrikespolitik)

Christopher Weidacher Hsiung, Fil. Dr, forskare (specialiserad på stormaktspolitik i Asien, Kinas utrikes-och säkerhetspolitik, Kina-Ryssland-relationen, Kinas intressen och politik i Arktis)

Johan Englund, Fil. Dr., forskare (specialiserad på stormaktspolitik i Asien, Kinas utrikes- och säkerhetspolitik samt utvecklingen i Taiwansundet)

Samuel Neuman Bergenwall, Förste analytiker (specialiserad på Indien, Arabiska gulfen och Levanten)

Associerade forskare

Per Olsson, Senior analytiker (Kinas militära modernisering och Kinas ekonomi)

Tobias Junerfält, Biträdande analytiker

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-05-30