Kontakt

Mellanöstern

FOI:s Mellan­östern­program studerar den säkerhetspolitiska utvecklingen i och kring Mellanöstern, Nordafrika och östra Medelhavet. Programmets forskning är inriktad mot stormaktsintressen, pågående konflikter och mellanstatliga spänningar, energifrågor och extremism. Tyngdpunkten ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa.

Sönderbombad fasad

Foto: Sergey Ponomarev

Till de områden och teman som kontinuerligt studeras hör:

  • Stormaktsintressen i Mellanöstern och Nordafrika.
  • Utvecklingen runt Persiska viken, med särskilt fokus på Iran och Saudiarabien.
  • Östra Medelhavsområdet, med fokus på Turkiet och dess grannar.
  • Pågående väpnade konflikter, exempelvis i Syrien och Libyen.

Mellanösternprogrammet upprätthåller också en förmåga att studera andra ämnen och närliggande regioner vid behov, och deltar ofta i ämnesöverskridande studier med andra kompetensgrupper på FOI.

Programmet är baserat vid FOI:s huvudkontor i Kista, och bland uppdrags­givarna finns Regerings­kansliet, Försvars­makten och andra myndigheter.

Erika Holmquist, projektledare, förste forskare (specialiserad på iransk inrikes- och utrikespolitik).

Aron Lund, analytiker (specialicerad på Syrien, islamism, arabisk politik och östra Medelhavet).

Samuel Neuman Bergenwall, förste analytiker (specialiserad på Indien, Arabiska gulfen och Levanten).

Marianna Serveta, Biträdande analytiker (specialiserad på Turkiet, energisäkerhet och organiserad brottslighet).

Associerade forskare

Magnus Evestedt, tekn. dr. forskare (specialiserad på robotteknik och tekniska icke-spridningsfrågor).

Michael Jonsson, fil. dr., forskningsledare (specialiserad på politiskt våld).

Karolina Lindén, biträdande analytiker (specialiserad på arabisk politik, Sudan och Afghanistan).

Staffan Lundin, tekn. dr. forskare (specialiserad på robotteknik och tekniska icke-spridningsfrågor).

Magnus Normark, förste analytiker (specialiserad på terrorism, kemiska och biologiska vapen, ickespridning och nedrustning).

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-05-11