Ukraina - publikationer och nyheter

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har haft stora globala konsekvenser. Här samlar FOI utvalda texter som på olika sätt berör kriget.

Ukrainaflagga

Underlag om kriget i Ukraina

Informationskriget i Ukraina

Informationskriget - det moderna slagfältet. Anförande vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2023
Per-Erik Nilssons, forskare på enheten Asymmetriska hot, anförande på Folk och Försvars rikskonferens.

Folkets underrättelsetjänst - öppna källor, OSINT och Ukraina
Det kallas OSINT – amatörer som gör underrättelseliknande analyser av filmer och bilder från krigets Ukraina. Men är det verkligen underrättelseanalys? Och vad spelar det för roll i kriget?

Rysslands inte så suveräna internet och kriget i Ukraina
Kriget gör att kontrollen av internet blir allt hårdare i Ryssland. Men hur mycket kan Kreml verkligen kontrollera?

Propaganda and Actual support – How to Make Sense of Russian Polls After February 24th?
Ryska opinionsundersökningar avfärdas ofta som ren propaganda. Men där finns ett korn av sanning om det ryska stödet för Putins krig.

Rapporter och memon

Vad drar Kina och Taiwan för lärdomar av Ukrainakriget?

Några observationer från kriget i Ukraina av relevans för svenskt försvar

The Russian economy and military expenditure in light of the war against Ukraine and economic sanctions

Syria in the shadow of the Ukraine War: Turkish sabre-rattling and Russian bargaining

A Railhead Too Far: The Strategic Role of Railroads during Russia's Invasion of Ukraine

Podcasts och filmade seminarier

Vi ser vad som pågår men förstår vi konsekvenserna? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utblick: Med vintern som vapen – Rysslands krig mot civilbefolkningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporterat avsnitt 41: Hur påverkas kriget i Ukraina av militär logistik? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporterat avsnitt 39: Sanktionerna mot Ryssland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om massförstörelsevapen

Webbartiklar från foi.se

Svar på vanliga frågor om kärn­vapen

Svar på vanliga frågor om kemiska vapen

Svar på vanliga frågor om radio­aktivt nedfall

Svar på vanliga frågor om biologiska vapen

Senast uppdaterad: 2023-02-07