Kontakt

Ledningsteknologi

Inom forskningsområdet Ledningsteknologi utvecklas kunskap om tekniker, verktyg, metoder och deras användning som stöd för ledning inom bland annat totalförsvaret. Här återfinns också forskning kring maskininlärning och djupinlärning, artificiell intelligens (AI) och analys av digitala medier och miljöer.

Personer tittar och pekar på en karta.

Ledningsteknologi kan brytas ner i flera olika delområden. Ett handlar om intelligenta informationssystem, det vill säga att genom olika tekniker förstå och omsätta tillgänglig information till underlag för effektiva beslut. Detta bidrar till att stödja beslutsfattande inom Försvarsmakten, men också andra organisationer inom säkerhetsområdet. Här kan också stöd till brottsbekämpning i digitala miljöer omfattas.

Inom försvars- och säkerhetsområdet finns ofta en begränsad tillgång till information. FOI bedriver forskning som möjliggör att metoder som maskininlärning och djupinlärning, som normalt sett kräver stora mängder data för att ge ett bra resultat, ändå kan fungera tillfredsställande trots mindre datamängder. Forskningen kan också syfta till att upptäcka syntetiserat material i en datamängd. Ett exempel på det skulle kunna vara så kallade botar som agerar för att förmedla en falsk bild av en opinion.

Ytterligare ett område omfattar tvärvetenskaplig analys av digitala medier. FOI forskar på att utveckla verktyg och tekniker för att göra analyser och studier av digitala fenomen, exempelvis i våldsbejakande digitala miljöer.

Forskningen bedrivs vid avdelningen för försvarsteknik i Kista i Stockholm och vid avdelningen för ledningssystem i Linköping. Vi undersöker, utvecklar och experimenterar med de senaste teknikerna inom AI, ur ett försvars- och säkerhetsperspektiv. I detta ligger fokus på maskininlärning och djupinlärning.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-04-15