Kontakt

Ledningsteknologi

Forskningsområdet Ledningsteknologi bidrar med kunskap och kompetens om tekniker, verktyg, metoder och deras användning som stöd för ledning inom totalförsvaret.

Personer tittar och pekar på en karta.

Området innefattar verksamhet kopplad till robust radiokommunikation och positionering, avancerade analys- och beslutsstöd samt ansatser för att integrera människa, teknik och organisation till välfungerande ledningssystem.

Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten, FMV och aktörer inom det civila försvaret, såsom MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-21