Kontakt

Operationsanalys och strategisk planering

Forskningsområdet Operationsanalys och strategisk planering omfattar forskning, metodstöd, beslutstöd och expertstöd genom studier, analyser och eller direktstöd inom militär operationsanalys och strategisk planering.

Militär och forskare i samtal

Verksamheten inom forskningsområdet syftar till att vara kunskapsuppbyggande och stödjande för i huvudsak Försvarsmakten och Försvarsdepartementet genom militär operationsanalys samt försvarspolitisk forskning. Analysstödet till Försvarsmakten har ett stort inslag av direktstöd genom FOI:s operationsanalytiker som är integrerade i samtliga av Försvarsmaktens högre ledningar inklusive försvarsgrens­staberna.

Inom forskningsområdet finns kompetenser bland annat inom områdena utveckling av militära förmågor, militära operationer och insatser samt strategi- och policyfrågor inom försvarsområdet.

FOI:s militära operationsanalytiker tillhandahåller tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd, vad gäller kunskaper och färdigheter som normalt inte finns tillgängliga hos uppdragsgivarna, för beslutsfattande. Stödet lämnas i huvudsak till arbeten med inriktning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på politisk, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Det avser såväl operationer och beredskap som utveckling och produktion. Exempel på sådana arbeten som löses med stöd av FOI:s operationsanalytiker är Försvarsmaktens försvarsmaktsplanering, perspektivplanering och försvarsplanering samt inom områdena försvarsekonomi och materielförsörjning hos Försvarsdepartementet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-07-01