Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Använd din tekniska kompetens för ett starkare totalförsvar

Har du ett intresse för teknik och försvar? Vi har viktiga uppdrag och behöver fler experter. Hos oss behövs civilingenjörer, tekniker och signalexperter som vill vara med och söka svaren för en säkrare värld. Mycket av ditt arbete på FOI handlar om att utveckla teknik som ännu inte finns. Din förmåga att utifrån ett komplext problem finna en idé och bygga en lösning behövs.

forskare med drönare

Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor. Hos oss får du kläcka idéer, utveckla dem och se dem förverkligas hos uppdragsgivare som till exempel Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen. FOI är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom förvar och säkerhet. Var med och sök svaren för en säkrare värld.

Kan 5G vara den tekniska lösningen för försvaret?

Man med motor

På FOI kan du vara med och utveckla robust radio­kommunikation åt våra uppdragsgivare. Hos oss utvecklar du dig själv och din kunskap tillsammans med andra experter och får möjlighet att lösa spännande problem som är viktiga för både totalförsvar och hela samhället.

Vill du undersöka vilka hot som finns mot cyberleveranskedjor?

FOI utvecklar kunskap och ger stöd för att förbättra Sveriges cyberförsvar. Verksamheten berör bland annat

  • informationssäkerhetskultur
  • värdering av säkerheten i tekniska system
  • bedömning av informationssäkerhetsrisker
  • genomförande av cyberoperationer och
  • verktyg för att genomföra cybersäkerhetsövningar.
Människor vid datorer

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2021-05-12