Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Avancerad övning i IT-incidenthantering

Hur länge sedan är det som ert IT-stöd fick öva på att hantera incidenter? Kommer ni att vara beredda nästa gång det händer? Kursen ger en möjlighet att på ett realistiskt sätt få öka kunskapen och öva förmågan att hantera IT-incidenter.

Händer som skriver kod på dator

Kursen sträcker sig över tre dagar och består av tre delar: teori, praktik och upp­följning. De är tänkta att först ge en förståelse för olika säkerhets­aspekter inom IT och hur incidenter hanteras. De nya kunskaperna får sedan testas och övas praktiskt för att till sist följas upp och diskuteras för att fördjupa kunskaperna.

Utbildningen sker i FOI:s IT-träningsanläggning CRATE. En unik miljö som med stöd av MSB och Försvarsmakten under de senaste åren har utvecklats för att kunna användas för bland annat studier av säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Kursen omfattar tre dagar och innehåller följande kursmoment:

  • Föreläsningar där bakomliggande teori presenteras.
  • Demonstrationer där tekniker och effekter visas på ett pedagogiskt och översiktligt sätt.
  • Laborationer där kursdeltagarna själva med hand­ledning får möjlighet att prova på intrångs­metoder och tekniker.
  • Övningsdag då gruppen tillsammans ska arbeta för att lösa ett antal IT-relaterade incidenter.
  • Uppföljning och diskussion den tredje dagen för att fånga upp allas åsikter och försöka anpassa de nya kunskap­erna till den dagliga verksamheten.

Det ges goda möjligheter att diskutera med före­läsare, handledare och övriga kurs­deltagare. Kursmateriel består av en kurspärm med material som delas ut i samband med kursen.

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall ha fått:

  • mer kunskap om olika verktyg som finns tillhands för incidenthantering samt ha praktiska erfarenheter av att använda verktygen
  • praktiska kunskaper om hur IT-incidenter kan förebyggas och hanteras
  • nya kunskaper att applicera i den dagliga verksamheten.

Förutom generella, öppna kurstillfällen ordnar vi även separata pass för samövning av IT-stöds­grupper. Special­tillfällena kan vi anpassa både efter kunskaps­nivå och vilket system man förvaltar.

Anmäl dig till kursen

Känner du att denna kurs skulle passa dig, tveka inte att anmäla dig till ett av våra kurstillfällen.

Praktisk information

Plats

FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar som system­administratör eller har motsvarande kunskaper.

Pris

Deltagande i de öppna kurserna kostar 19 000 kr plus moms. Ring för separat offert för att anordna ett separat kurstillfälle för en hel grupp.

Förtäring

Lunch och middag ingår, därtill kaffe och tilltugg under pauserna. Lunch kommer att erbjudas i anslutning till kurslokalerna.

Anpassad kurs

Finns önskemål om annan plats än FOI Linköping så kan vi komma till er och genom­föra kursen på plats hos er. Kontakta i sådana fall Mikael Wedlin för mer information.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-12-13