Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Praktisk incident­hantering i industriella informations- och styrsystem

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem är en övning där deltagarna ges en unik möjlighet att under realistiska förhål­landen öka sin förmåga att hantera IT-relaterade incidenter och angrepp. Övningen riktar sig till system­adminis­tra­törer inom IT i organisa­tioner som hanterar industriella informations- och styrsystem. Utöver värdefull erfarenhet ger övningen också en introduktion till industriella informations- och styr­system ur ett säkerhetsperspektiv.

Datorer i kursverksamhet

Övningen genomförs under 3,5 dagar hos FOI i Linköping. De första två dagarna ägnas åt kunskaps­uppbyggnad och förberedelse inför övningen. Detta sker genom föreläsningar och laborationer.

Dag tre är den huvudsakliga övningsdagen, då deltag­arna i lag skyddar en verksamhet från IT-angrepp samt hanterar dessa angrepp som incidenter. Övningsmiljön består av IT-system och industriella styrsystem. Den avslutande halvdagen ägnas i huvudsak åt utvärdering av övningsgenomförandet.

Övningen förutsätter att deltagarna är erfarna system­administratörer inom IT.

Efter genomförd övning är målet att deltagarna skall ha:

  • förståelse för hur industriella informations- och styrsystem fungerar samt vilka krav de ställer på den omgivande IT-miljön
  • en förståelse för hur integrerade de industri­ella informations- och styr­systemen är i IT-miljön
  • praktisk kunskap om hur IT-incidenter kan förebyggas och hanteras i den egna miljön.

Tillsättning av deltagarplatser hanteras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kurstillfällen

Ingen kurs är planerad för närvarande.

Kursanmälan

Tillsättning av deltagarplatser till kursen hanteras genom Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB). Frågor och intresse­anmälningar görs till ics@msb.se.

Plats

Kursen hålls i FOI:s lokaler strax utanför Linköpings centrum.

Boende

Det finns ett flertal hotell att välja på i centrala Linköping som ligger på bil- och bussavstånd från FOI:s lokaler i Linköping. För dig som är statsanställd tillhanda­håller Kammarkollegiet en lista över hotell i Linköping som omfattas av statligt avtal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-05-29