19 mars 2024 - 20 mars 2024

09:00 - 16:30

Kistamässan

Mötesplats samhällssäkerhet 2024

Den 19-20 mars 2024 kommer FOI delta på mässan Mötesplats samhällssäkerhet. Under mässan kan du både lyssna till FOI:s överdirektör Lena Nyberg, olika forskare och besöka FOI:s monter.

Lysande jordglob

Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att bygga ett robust krishanteringssystem samt nå framgång i totalförsvarsplaneringen.

Du kan läsa mer om mässan och ta del av programmet på Mötesplats Samhällssäkerhets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..