27 juni 2024

14:30 - 15:30

Visby, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E31

Almedalen: Nato och civilt försvar – från ord till handling

Som Natomedlem behöver Sverige kunna ge och ta emot militärt stöd. Det civila försvaret är helt avgörande för att bygga denna förmåga. Men vad är det som behöver göras och av vem?

Bild på ett jordklot

Sverige behöver intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för utländska militära förband att genomföra operationer på svenskt territorium, det vill säga bygga upp förmåga att tillhandahålla så kallat värdlandsstöd. Scenariometoden är ett effektivt sätt att utforska den okända framtiden och förbereda en organisation på olika typer av utfall.

I detta seminarium används ett scenario för att lyfta konkreta kunskapsgap, nödvändiga åtgärder och samverkansbehov inom det civila försvaret. Seminariet syftar till att synliggöra konkreta behov inom alla nivåer av det civila försvaret – från kommun hela vägen till regeringen - och diskutera möjliga lösningar framåt. Du som lyssnar får inspiration och information om hur du effektivt identifierar sårbarheter och behov inom din organisation för att förbättra er beredskap.

Seminariet sänds även via youtube.