12 september 2024

09:30 - 16:00

Stockholm

Hur försvarar vi demokratin?

En förutsättning för det fria samhället är vår demokrati och att Sverige vill och kan försvara de värden vårt samhälle ytterst bygger på. Försvaret av världens demokratier är mer aktuellt än någonsin. Så frågan är, med vilka medel försvarar vi demokratin?

Bild på ett jordklot

Sverige och svenska intressen står idag inför allvarliga säkerhetsutmaningar. Desinformation, otillbörlig påverkan, våldsbejakande extremism och terrorism samt organiserad brottslighet är exempel på fenomen som påverkar säkerhetsläget i Sverige - och som också kan påverka tilliten till den svenska demokratin. Parallellt med detta pågår en tillbakagång av demokratin i flera länder.

Vid FOI bedrivs forskning som bidrar med kunskap om dagens komplexa konstellationer av hot, men också om samhällets förutsättningar att motverka hoten. Syftet med denna dag är att diskutera säkerhetsproblematiken, motverkande åtgärder och framtida forskningsbehov.

Datum: 12 september 2024
Tid: 09.30 – 16.00
Plats: Stockholm

Intresseanmälan

Dagen riktar sig till dig som arbetar med frågor rörande säkerhet, demokrati och/eller totalförsvar, i första hand i offentlig sektor. Dagen är kostnadsfri och platserna är begränsade. Du blir kontaktad av FOI om du erbjuds en plats till dagen.

Program och information om lokal skickas ut i samband med bekräftelse av plats.

Sista anmälningsdag är den 2 september klockan 23.00.
Mejladress dit vi ska skicka länken för att se föreläsningen

Captcha * (obligatorisk)