Läs mer
Start

FOI i sociala medier

Du kan följa FOI på sociala medier. För närvarnade finns vi på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube.

Merparten av den information som publiceras på Facebook och LinkedIn är länkar till information som återfinns på FOI:s webbplats. Undantaget är enklare introduktionstexter som länkar till artiklar på FOI:s webbplats och FOI:s kommentarer till användares inlägg. På Twitter kan du även se en del  tips om nya rapporter, länkar till nyhetsmedia där våra forskare deltar, och ibland live-tweets från seminarier där FOI är med.

 

Twitter: @FOIresearchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Facebook: @FOIforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

LinkedIn: FOIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


FOI är en statlig myndighet. Det innebär att inlägg och kommentarer som publiceras på våra sociala medier blir allmänna handlingar.


När tar vi bort information på sociala medier?


FOI förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg på FOI:s sociala medier löpande. Om myndigheten får in kommentarer som betraktas som underlag till ett ärende registreras detta i FOI:s diarium.


Om dina kommentarer innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör inlägget tas de bort. På  FOI:s sidor gäller god samtalston och man får inte:


  • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • sprida spam eller inlägg som inte har någon koppling till sakfrågan som diskuteras
  • utöva hot eller trakasserier
  • utge sig för att vara någon annan person
  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • sprida pornografiska bilder eller olaga våldsskildringar


Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från mediet eller har överförts till diariet. Detta gäller på alla FOI:s digitala kanaler.