Internrevision

Genrebild
Bild på internrevisorn

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av FOI:s processer för risk­hantering, intern styrning och ledning. Intern­revisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och general­direktören.

Internrevisionschef på FOI är Kristina Hirschfeldt.

Senast uppdaterad: 2019-12-18