Kontakt

Ledningssystem

Väl fungerande system för effektiv insamling och hantering av information är centralt för både militär försvarsförmåga och civil krishantering. Avdelning Ledningssystem fokuserar på att ta fram bästa möjliga tillförlitliga information från sensorsystem och att effektivt sätta samman den informationen i syfte att öka förståelsen och kunna fatta bra beslut. Forskning spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd.

Personer framför kartvägg

Sensorer eller system av sensorer kan ge tidig varning, övervaka händelser, hjälpa till att styra insatser samt kartlägga skadeomfattning för såväl militära som civila tillämpningar. Särskilt aktuellt för militära system är att kunna hantera avsiktliga störningar, spana mot och positionsbestämma hotsystem, samt att effektivt skydda våra egna system och plattformar mot olika hot. Kunskap om våra egna militära systems signaturer är en viktig del i att öka överlevnad i aktuella hotmiljöer. För moderna ledningssystem är dessutom cyberhot och IT-säkerhet samt vår förmåga att effektivt kunna hantera dem allt viktigare. Slutligen, det som ofta avgör vilken effektivitet som uppnås med tekniska stödsystem är hur väl dess funktionalitet balanseras mot människors förmågor och förutsättningar samt verksamhetens genomförande, givet att människan är med i loopen.

I vår forskning arbetar vi dels sensornära med grundtekniker såsom materialegenskaper, laser, radar och infraröda sensorer men även hur dessa välbeprövade sensortyper kan användas på helt nya sätt. Genom avancerad signalbehandling och bildanalys skapas ännu bättre prestanda, billigare lösningar samt många nya både militära och civila tillämpningsområden.

Vidare utvecklar vi tekniker och metoder för, och värdering av, radiosystem, telekrigssystem, positioneringssystem, IP-nätverk, cybersäkerhet samt människan i systemet. Inom vår forskning och kunskapstillämpning arbetar vi både med metoder och hårdvaror samt mjukvaror för att ta grundforskningsresultat till taktiskt tekniskt operativa tillämpningar.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-07-14