Operativ ledning

Jens Mattsson är generaldirektör och myndighetschef vid FOI. Han leder myndighetens dagliga arbete på uppdrag av regeringen och i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. Lena Nyberg är överdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

Generaldirektören

Jens Mattsson.

Lena Nyberg, överdirektör

Lena Nyberg.

Senast uppdaterad: 2022-02-21