Operativ ledning

Jens Mattsson är generaldirektör och myndighetschef vid FOI. Han leder myndighetens dagliga arbete på uppdrag av regeringen och i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. Lena Nyberg är överdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

Kvinna och man

Lena Nyberg och Jens Mattsson.

Senast uppdaterad: 2023-12-13