Läs mer
Start

Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag om våldsbejakande extremistisk propaganda

Regeringen gav den 2 juni i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

 

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten kommer FOI att samarbeta med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.

 

Uppdraget ska delrapporteras i januari 2017 och slutrapporteras i mars 2019.

 

För mer information om uppdragetPDF (pdf)

 

Länk till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster