Kontakt

Windsound

Storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft riskerar att öka bakgrundsljudet i havet på grund av dess driftsbuller. Detta påverkar både havsmiljön och Sveriges försvarsförmåga. Projektet Windsound har som övergripande syfte att säkerställa att framtida havsbaserade vindkraftsparker har en acceptabel akustisk påverkan på miljön.

Flera havsbaserade vindkraftverk

Syftet med projektet Windsound är att få mer kunskap om den akustiska påverkan som en storskalig vindkraftspark till havs har under driftfasen. Detta kommer att göras genom mätningar av undervattensljud och havsbottenvibrationer i en vindkraftpark. För att få kunskap om hur framtida större parker kan påverka den akustiska miljön kommer akustisk modellering att användas.

Resultaten från mätningarna och modelleringen ska mynna ut i ett ramverk och riktlinjer för hur det akustiska avtrycket ska beräknas då en ny park planeras, vilket kommer att stötta de myndigheter som arbetar med detta. Erfarenheter från mätningarna kommer också leda till att beskriva hur ett kontrollprogram bör genomföras, något som kan leda till att likartade och standardiserade mätningar.

Den förändrade akustiska miljön som orsakas av en havsbaserad vindkraftpark kan påverka Försvarsmaktens operativa förmågor. Windsound ska säkerställa att det ramverk som tas fram levererar den information som Försvarsmakten behöver för att kunna genomföra egna riskanalyser av påverkan på den svenska försvarsförmågan.

Projektet ska pågå 2024 - 2026 och finansieras av Naturvårdsverket. Arbetet genomförs av ett multidisciplinärt forskarlag från FOI och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Även experter från Vattenfall ingår i projektet.

Havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, diarienummer 2023-00047.

Logotyperna för FOI, KTH, Naturvårdsverket och Vattenfall.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-17