Att lägga uppdrag på FOI

Myndigheter och företag kan lägga uppdrag på FOI. Uppdragen kan bestå av forskning inom ett visst område, en studie, analys eller ett kvalificerat experiment. Längden på upp­dragen kan variera från ett par veckor till flera år.

Personer i FOI-jackor

En förfrågan bör innehålla en utförlig beskrivning av uppdraget. När den har skickats till oss gör vi en kostnads­beräkning och lämnar en offert. Efter det kan du lägga din beställning.

För att underlätta vår beredning bör du ta kontakt med FOI innan anbudsfordran skickas in. Lämpligast är att kontakta den del av organisationen som uppdraget berör.

Alla FOI:s kontaktuppgifter finns samlade här

Välkommen att höra av dig.

Senast uppdaterad: 2019-05-27